't Duvelke
SLUITING

Beste klanten,

Het is met spijt in het hart dat wij de sluting van ons restaurant per zondag 23 december 2018 moeten aankondigen. Wel kunnen nog reservaties voor grote groepen gemaakt worden.

Sterk stijgende kosten begin 2019 - een belangrijke onkostenpost stijgt zelfs met meer dan 55% - en de moeilijkheid tot het vinden van bekwaam personeel hebben ons daartoe genoopt. De langdurige werken aan de verkeerswisselaar A12/Londerzeel zullen de toegang tot het restaurant aanzienlijk bemoeilijken en dragen er toe bij dat een verdere uitbating niet langer haalbaar is.

Bedankt voor alle steun en de goede momenten!

Kevin.